Skip to content ↓

Over het Nationaal Comité

UWC wordt vertegenwoordigd door Nationale Comités bestaande uit vrijwilligers inmeer dan 150 landen, waaronder België. Het is een uniek systeem dat leerlingen de kans geeft om geselecteerd te worden vanuit hun eigen gemeenschap en cultuur. De Nationale Comités zijn verantwoordelijk voor de selectie van leerlingen voor zowel de UWC-Colleges als voor de UWC-Short Courses. Ze zamelen ook fondsen in voor studiebeurzen of voor andere UWC-gerelateerde programma's. De vrijwilligers bestaan uit oud-leerlingen, onderwijsdeskundigen, gemeenschaps- en zakenleiders en andere geïnteresseerden. Het is dankzij hun inzet dat Belgische leerlingen de kans krijgen om deel te nemen aan een UWC-programma. 

Het doel van UWC Belgium is om deze unieke kans op praktisch, intercultureel onderwijs aan zoveel mogelijk leerlingen, en dit aan de hoogst mogelijke kwaliteit, aan te bieden. Meer dan 200 Belgische jongeren,  Nederlands-, Frans-, en Duitstalig, studeerden reeds af aan een UWC-college. Deze leerlingen weerspiegelen de missie van UWC om jongeren vanuit diverse sociale, etnische en financiële achtergronden aan te trekken. 

UWC Belgium is een erkende vzw die als stichting wordt beheerd door de Koning Boudewijn Stichting. UWC Belgium wordt gesteund door een Patronagecomité en wordt beheerd door een Raad van Bestuur. De dagelijkse leiding berust bij het ‘Executive Committee', volledig bestaande uit vrijwilligers die veelal oud-leerlingen zijn van UWC.  

Board of Directors Belgian National Committee: 

  • Harold Boel: Chairman of the board of Directors
  • Merel Wackwitz: Coordinator of the Executive Committee
  • Charles Du Parc: Treasurer
  • Nouria Khan: Selection coordinator

Als onafhankelijke vzw staat UWC Belgium zelf in voor haar fondsenwerving. Zij haalt haar werkingsmiddelen uit geldinzamelingen en giften van derden, met name: 

  •   Persoonlijke giften
  •   Bedrijven
  •   Stichtingen
  •   Oud-leerlingen
  •   Ouders.

 Het doel van UWC Belgium is om stelselmatig meer fondsen in te zamelen om zo meer Belgische leerlingen aan UWC-programma's te laten deelnemen. 

Sommige van onze sponsors zijn: