Skip to content ↓

Toelatingsvoorwaarden

We zoeken kandidaten die op het moment van inschrijven in het 4de of in het 5de jaar van de middelbare school zitten. Je bent iemand die goed mee kan op school, die zich met enthousiasme voor de medemens inzet, een brede interesse heeft en een bijdrage wilt leveren aan het sociale klimaat op school en later aan de maatschappij. Voor UWC is het dus belangrijk dat je ook hebt nagedacht over wat jij voor je medemens kan terugdoen en niet alleen over welke kansen het allemaal voor jou oplevert. Als je al in het 5de zit zal je een jaar langer over je middelbare school doen omdat je de 2-jarige UWC opleiding integraal moet volgen. Om in te schrijven via het Belgisch Nationaal Comité moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

Leeftijd

Kandidaten zijn idealiter tussen de 16 en 18 jaar oud en in het vierde of vijfde jaar van  de middelbare school.  Je moet minimum 16 jaar zijn voor 1 januari van het eerste jaar op het UWC college.

Schoolresultaat

Voor je kan beginnen aan een UWC opleiding moet je een overgangsbewijs behaald hebben naar je 5de middelbaar (A-attest 4de mideelbaar moet behaald worden).

Woonplaats en nationaliteit

Kandidaten met de Belgische nationaliteit

Kandidaten met de Belgische nationaliteit die in België wonen voldoen aan de voorwaarden om in te schrijven.

Belgen die niet in BelgIê wonen moeten aan volgende bijkomende voorwaarden voldoen:

  • je hebt een aantoonbare en voortdurende band met België;
  • Nederlands, Frans of Duits is je moedertaal of je spreekt één van die talen vloeiend.
Kandidaten met een andere nationaliteit dan de Belgische

Niet-Belgen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden als

  • je voor je inschrijving al minstens 5 jaar permanent in België woont

OF

  • je voor je inschrijving al minstens 3 jaar studeert aan een Belgische school, gesubsidieerd door ofwel de ‘Vlaamse Gemeenschap’ ofwel door ‘la Fédération Wallonië Bruxelles’;
  • een vluchtelingenstatus hebt. In dat geval hoef je aan deze 2 criteria niet te voldoen behalve aan de leeftijdscriteria.

Een kandidaat die aan bovenstaande criteria voldoet mag geen parallel inschrijvingsproces starten of lopende hebben bij een ander nationaal comité of rechtstreeks bij de verschillende colleges.

Kandidaten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen en die geselecteerd zijn voor een 2-jarige opleiding in een UWC college hebben recht op een beurs volgens de richtlijnen van het Belgisch Nationaal Comité.

 

Selectie procedure rechtstreekse kandidaatstellingen

Bepaalde colleges aanvaarden rechtstreekse kandidaatstellingen voor het IB diploma. Deze ‘International Quotum’ procedure is enkel voor kandidaten die het nationaal selectieproces niet kunnen volgen omdat er geen nationaal comité is of omdat ze vanwege andere redenen niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Belangrijk om weten is dat UWC Belgium afspraken heeft met alle UWC colleges en dat als er zich een Belgische student rechtstreeks kandidaat stelt, het desbetreffende UWC college steeds het Belgisch nationaal comité zal contacteren.

Selectieproces voor studenten die zich rechtstreeks bij een UWC college kandidaat stellen (‘International Quota’ of IQ procedure): 

  • Studenten die zich willen kandidaat stellen voor een IB diploma bij een UWC college maar niet voldoen aan de Belgische toelatingsvoorwaarden, kunnen bij het nationaal comité een document opvragen ter bevestiging dat ze het selectieproces van België niet kunnen volgen en de toelating hebben om zich via de 'International Quota' procedure kandidaat te stellen.
  • Kandidaten in het bezit van de Belgische nationaliteit, maar die buiten de EU verblijven en niet kunneen deelnemen aan de interviews, moeten toelichten waarom niet. Voor deze uitzonderingsgevallen kunnen zij  een aanbevelingsbrief opvragen bij het Belgisch Nationaal Comité. Deze brief bevestigt dat de kandidaat de 'International Qouta' procedure mag volgen en zich rechtstreeks bij een UWC college kan kandidaat stellen.
  • Kandidaten die wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen maar het selectieproces gemist hebben, kunnen zich niet rechtstreeks bij een UWC college kandidaat stellen conform de regelgeving van het International Office d.d. 2010.
  • Kandidaten met een dubbele nationaliteit kunnen kiezen bij welk nationaal comité ze zich kandidaat stellen. Parallelle kandidatuurstellingen bij verschillende nationale comiés zijn niet toegelaten. Er zal maar één kandidatuurstelling weerhouden worden.

Het Belgisch Nationaal Comité evalueert deze uitzonderingsgevallen geval per geval, en heeft het recht op basis van uitzonderlijke omstandigheden tot andere conclusies te komen dan ingegeven door de strikte toepassing van de toelatingsvoorwaarden.