Skip to content ↓

UWC Onderwijsfilosofie

 

There is more in us than we know if we could be made to see it; perhaps, for the rest of our lives we will be unwilling to settle for less.”

Kurt Hahn, Founder of UWC

Centraal in de onderwijsfilosofie van UWC staat de doelbewuste diversiteit. Dit is een kernelement binnen alle scholen en colleges en door de hele UWC gemeenschap heen. De diverse omgeving helpt leerlingen hun blik te verbreden en zich bewust te worden van zichzelf. Daarnaast krijgen ze een gedegen en internationaal erkende opleiding.

Wij helpen leerlingen in te zien dat verandering mogelijk is. Ze leren dat ze door hun eigen initiatieven, voorbeeldfunctie en onzelfzuchtig leiderschap de wereld kunnen veranderen. We ondersteunen jonge mensen om het beste uit zichzelf te halen op intellectueel, moreel, esthetisch, emotioneel, sociaal, spiritueel en fysiek gebied.

Zeven principes liggen ten grondslag aan het leerproces van de leerlingen. Ze geven weer dat wij streven naar holistisch onderwijs en worden onderbouwd door onze missie: het streven naar vrede, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid.

  1. Onderwijs moet plaatsvinden in een diverse schoolomgeving. Leerlingen worden geselecteerd uit regio’s en sociale groepen die een weerspiegeling zijn van het brede spectrum aan spanningen tussen mensen.
  2. Onderwijs vergt een actieve bevordering van intercultureel begrip en het ontwikkelen van oprechte belangstelling voor de medemens, met gedeelde levenservaring en samenwerking als basis. Daaronder vallen het praten over en het zich bezighouden met wereldwijde problemen en het komen tot vreedzame oplossingen.
  3. Fysieke fitheid en een gezonde levensstijl zijn randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een gebalanceerde persoon. Een ongezonde levensstijl remt de ontwikkeling.
  4. De kern van het leven op een UWC school of college is de interactie met de gemeenschap op de school. Dit houdt in dat iedereen op de school of college volledig en actief meedoet.
  5. Leerlingen moeten positieve initiatieven kunnen nemen bij duurzaamheidsproblemen op school, zowel als op individueel niveau.
  6. Leerlingen moeten de gelegenheid krijgen om persoonlijk initiatief, zelfdiscipline en verantwoordelijkheid te oefenen, om risico’s te beheersen en kansen te grijpen. Waar nodig, moeten ze bij deze initiatieven ondersteund en aangemoedigd worden door een volwassene.
  7. Iedereen bezit unieke talenten en vaardigheden. Elke school en college moet programma’s aanbieden die leerlingen helpen zichzelf volledig te ontwikkelen.

Alle scholen en colleges delen de UWC missie en waarden, maar opereren op een andere manier, met een uitgesproken lokale en regionale identiteit. De onderwijsfilosofie van UWC biedt een algemeen raamwerk waarbinnen alle scholen en colleges opereren. UWC schrijft geen curriculum voor, maar levert de ingrediënten  die een UWC opleiding uniek maken.