Skip to content ↓

Academisch leven

 

Ik beschouw het als de voornaamste taak van het onderwijs om de overleving van deze kwaliteiten te verzekeren: een ondernemende nieuwsgierigheid, een onverslaanbare geest, vasthoudendheid in streven, bereidheid voor bedachtzame zelfverlopoffering en vooral mededogen.”

Kurt Hahn, Founder of  UWC 

UWC is een wereldwijde opleidingsorganisatie die jaarlijks meer dan negenduizend studenten uit meer dan 155 landen onderwijst. Bijna vierduizend van deze studenten voltooien het International Baccalaureate Diploma Program (IBDP), het wereldwijd meest erkende pre-universiteits programma voor studenten van 16-19 jaar.

Terwijl het IBDP curriculum de kern vormt van het academische leven bij elke UWC school en college, gaat het UWC-onderwijs verder dan de eisen van het IB-programma. Met een opzettelijk uiteenlopend studenten- en personeelsbestand bij elke UWC-school en -college, met leden uit veel verschillende nationale, sociaal-economische, culturele, taalkundige, politieke en educatieve achtergronden, erkent UWC dat het curriculum zo veel interpretaties en percepties moet toelaten als er studenten zijn in het programma, zodat de leerlingen zich in staat voelen hun eigen geschiedenis en perspectief authentiek voor te stellen. Het formele IBDP curriculum wordt daarom aangevuld met sessies over mondiale vraagstukken en andere activiteiten die kritisch denken en moedige betrokkenheid bevorderen met de uitdagingen van de wereld van vandaag. 

Het International Baccalaureate (IB)

De IB Organisatie (IBO) is in 1968 opgericht. Vanaf het begin vertrouwde de IBO op de input en samenwerking van de UWC in het licht op de ervaring van UWC om progressief, intercultureel onderwijs te bieden met de nadruk op ervaringsleer. De banden tussen beide organisaties blijven hecht ook op de dag van vandaag.

Na een pilootperiode van zes jaar van het programma op verschillende scholen, waaronder het UWC Atlantic College in Wales, is het IBDP officieel opgericht in 1975. Programma's voor basisjaren, middenjaren en carrière gerelateerde programma's zijn in de afgelopen twee decennia ontwikkeld. Alle IB-programma's zijn bedoeld om "studenten over de hele wereld aan te moedigen om actieve, mededogende en levenslange leerlingen te worden die begrijpen dat andere mensen met hun verschillen ook juist kunnen zijn."

De verschillende programma's zijn in populariteit gegroeid door de reputatie van de organisatie als de "gouden standaard" voor internationaal onderwijs, voornamelijk in het IBDP. Vandaag zijn er vijfduizend scholen die wereldwijd 1,3 miljoen studenten opleiden.

Welke vakken kunnen studenten nemen voor het IBDP?

IB Diploma studenten kiezen één vak uit elk van de volgende zes vakgebieden:

  1. Studies in Taal en Literatuur (moedertaal)
  2. Taalverwerving (tweede taal)
  3. Individuen en verenigingen
  4. Wetenschappen
  5. Wiskunde
  6. Kunst (in plaats van een cursus in een kunst, kunnen studenten ook kiezen voor een andere wetenschap-, individuen en samenlevingen-, of taalverwervingscursus)

Studenten studeren in het algemeen drie vakken op standaardniveau en drie vakken op een hoger niveau, waarvoor zij naar verwachting een groter beeld van kennis, begrip en vaardigheden aantonen. Welke specifieke vakken worden aangeboden, verschillen tussen de UWC-scholen en colleges, die vaak hun geografische locatie en focuspunten weerspiegelen.

Naast de zes vakgebieden voltooien de studenten ook drie kerndelen van het IB Diploma, die centraal staan in de filosofie van het programma. Dit zijn:

  1. Uitgebreide verhandeling (EE): Studenten onderzoeken een onderwerp van voor hen bijzonder belang en ontwikkelen zelfstandige onderzoeks- en schrijfvaardigheden op universitair niveau. De verhandeling is normaal gezien geschreven in een van de zes vakgroepen van de student en mag maximaal 4000 woorden bevatten. Studenten worden ondersteund in het onderzoeks- en schrijfproces door een academische begeleider.
  2. Theorie van Kennis (TOK):Een werkstuk van 1.600 worden en een mondelinge toelichting over een vakgrenzenoverstijgend onderwerp waarbij de vraag Hoe weten we wat we denken te weten centraal staat. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen (voor)oordelen en die van anderen en leren daar op een verantwoorde manier mee omgaan. 
  3. Creativiteit, Actie, Service (CAS): Betrokkenheid in creatieve vakken, een fysieke activiteit (sport) en maatschappelijke dienstverlening. Dat laatste is belangrijk op elk UWC en leerlingen besteden veel meer uren aan CAS dan door het IB wordt voorgeschreven.

De combinatie van deze elementen stelt studenten in staat hun bekwaamheid  om informatie te analyseren en te evalueren verder te ontwikkelen, ideeën effectief te communiceren en overtuigende argumenten te ontwikkelen, die allemaal voorbereiden op een bacheloropleiding. Bovendien zijn de studenten in staat om hun culturele kennis en begrip in hun academische studie te steken, worden ze bewust van zichzelf als denkers en voelen zich steeds meer verbonden met anderen.

Jongere jaren

UWC-scholen, anders dan UWC-colleges, laten ook leerlingen ook uit lagere jaren toe varierend van 18 maanden tot 15 jaar oud. UWC Maastricht, UWC South East Asia, UWC Thailand en Waterford Kamhlaba UWC van Zuidelijk Afrika onderwijzen allemaal jongere studenten op hun campussen in een aantal curricula.

Zoals bij de IBDP-studenten geloven wij dat de beste manier om onze kleuters, primaire- en secundaire studenten voor te bereiden is door middel van een breed holistisch onderwijs, met ervaringen variërend van gemeenschapsdiensten en kunst- en klasprojecten, allemaal in het UWC ervaringsmodel van leren. UWC gelooft dat jongere studenten dezelfde capaciteit hebben om een ervaringsopleiding te omarmen net als onze diploma-studenten en het curriculum zorgt ervoor dat ze kansen hebben om te vragen, te verkennen, te creëren, zich te engageren  te reflecteren en een breed scala aan sociale, emotionele en creatieve vaardigheden te ontwikkelen.

 

UWC Maastricht biedt het Internationale Basis Curriculum en het International Baccalaureate Midden Jaren Programma (MYP) in zijn lagere jaren die kleuter, lager en middelbaar onderwijs omvatten. Andere programmas die aangeboden worden aan deze studenten omvatten een Gezondheids- en Wellnessprogramma in het basisonderwijs en een speciaal curriculum omkadering voor het kleuteronderwijs. 

UWC South East Asia neemt studenten tussen de 4 en de 15 jaar aan in hun lagere jaren. UWCSEA’s concept-gebaseerd leerprogramma, K-12,  wordt aangeboden in het kleuter- (4 - 7 jaar), basis- (7 - 11 jaar) en middenschool (11 - 14 jaar). In het laatste jaar van de middenschool volgen de studenten het 2-jarig International GCSE (IGCSE) programma.

UWC Thailand biedt het IB Basis Jaren Programma (PYP) aan voor studenten tussen 3 - 12 jaar, terwijl het IB MYP gestudeerd wordt door studenten tussen 11 en 15 jaar. UWC Thailand heeft ook een peutertuin voor de jongsten tussen 18 maanden en 3 jaar waar een speel-leer programma gehanteerd wordt.

Waterford Kamhlaba UWC in Zuidelijk Afrika heeft drie educatieve programmas waaronder het IBDP. Het Waterford curriculum en het IGCSE zijn programmas die aangeboden worden in de jongere jaren.