Skip to content ↓

Procedure

Het selectieproces voor de 2-jarige UWC-opleiding bestaat uit 5 stappen

Stap 1

Beslis of je de laatste twee jaar van je humaniora op een UWC school wil studeren ( korter is niet mogelijk ).

Stap 2

Onderzoek of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet om je bij het Belgisch Nationaal Comité in te schrijven voor de selecties. Ook als je niet de Belgische nationaliteit hebt en in België woont voldoe je waarschijnlijk aan de voorwaarden en kan je slechts onder ZEER beperkte omstandigheden gebruik maken van de procedure met onmiddellijke inschrijvingen.

Stap 3

Gebruik de volgende link om je in te schrijven en vul de verschillende documenten in VOOR de deadline: 01-12-2023 @ 23:59. Je ouders of voogden en enkele leraren moeten ook via dit electronisch systeem een document invullen. Een eerste selectie bepaald wie uitgenodigd wordt voor stap 4.

 

 

Stap 4

Een landelijke selectiedag met individuele interviews,  het schrijven van twee opstellen,  groepsdiscussies en –opdrachten. Dit alles wordt geëvalueerd door een comité dat voornamelijk samengesteld is uit oud leerlingen. Deze dag vindt plaats in de Koning Boudewijn Stichting in Brussel op 3-4 Feb 2024. 

Stap 5

Kandidaten die weerhouden werden na stap 4 worden uitgenodigd op de eindselectie waar ze individueel geïnterviewd zullen worden door het selectie comité dat de definitieve beslissing neemt of je geselecteerd bent. Deze interviews vinden plaats in de Koning Boudewijn Stichting in Brussel op 24 Feb 2024. 

Kandidaten moeten persoonlijk aanwezig zijn op alle selectieronden ( stap 4 en 5 ).

Als je de Belgische nationaliteit hebt en je woont niet in Europa neem dan contact op met het Belgisch Nationaal Comité VOOR de inschrijvingsdeadline verstrijkt . Mail naar selection@uwc.be als je een probleem hebt om op de selectiedagen aanwezig te zijn.

Geselecteerde studenten vertrekken eind augustus of begin september naar de verschillende UWC colleges (januari als je naar Waterford Kamhlaba UWC in Swaziland gaat ).