Skip to content ↓

Wie zijn wij?

UWC België is een vzw die volledig bestaat uit vrijwilligers. Onze structuur is gebaseerd op twee organen: de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Terwijl de Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van UWC België, is de Raad van Bestuur een kleinere groep van mensen die het strategisch beleid van de vereniging bepalen. 

Een derde orgaan is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van UWC België: het Executief Comité (ExCo). De leden van ExCo zijn het eerste aanspreekpunt van de vereniging. Daarnaast kan UWC België ook jaarlijks rekenen op meer dan 50 vrijwilligers, oud-leerlingen en ouders om ons bij te staan in onse dagelijkse werking. 

Algemene Vergadering

De leden van de Algemene Vergadering zijn ouders en oud-leerlingen die hun interesse hebben geuit om nauwer verbonden blijven met UWC België. Zij betalen een (symbolische) jaarlijkse bijdrage van € 10. 

De Algemene Vergadering komt één keer per jaae samen om het werk van het afgelopen jaar goed te keuren en om het budget voor het volgend jaar te bepalen. Dit is ook een uitgelegen kans om de evolutie van UWC België en de wijdere UWC beweging te bespreken en voor elk lid om zijn/haar/hen mening te uiten over de operationele en strategische werking van de vereniging.

Alle oud-leerlingen van UWC België zijn welkom om deel uit te maken van de Algemene Vergadering. Bij interesse, graag contact opnemen via e-mail: outreach@uwc.be.  

UWC België Raad van Bestuur

Het algemeen strategisch toezicht  van de vereniging is de rol van de leden van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad worden verkozen door de Algemen Vergadering voor een mandaat van vier jaar. De Raad van Bestuur komt minstens één keer per jaar samen om het werk van het Executief Comité van het afgelopen jaar te herzien en om de strategisch beleid van de verenging te bepalen voor het komende jaar. 

De voorzitter van de Raad van Bestuur: Harold Boël 

Executief Comité

Het Executief Comité is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van UWC België. De taken van Exco zijn o.a. de technische en organisatorische coördinatie van het selectieprocess, fondsenwerving, externe communicatie, het onterhouden van een ouder- en alumninetwerk, het toezien op het welzijn van onze studenten,  contact onderhouden met de verschillende UWC Scholen en Colleges, en meer in het algemeen om alle goede wil, energie en inspanningen van onze vrijwilligers te coördineren.